Nie-Winsgewende Organisasies en die begrotingstoespraak

Op die vooraand van die Minister van Finansies, Nhlanhla Nene, se 2015/2016 begrotingstoespraak, spreek  SAVF, in die hoedanigheid as ‘n Nie-winsgewende organisasie (NWO), die hoop uit dat die Begroting voorsiening sal maak vir verhoogde befondsing vir NWO’s gemoeid met maatskaplike ontwikkeling.

Volgens Marieta Kemp, SAVF Direkteur: Maatskaplike dienste word die maatskaplike ontwikkelingsbegroting hoofsaaklike op maatskaplike toelae spandeer, terwyl bitter min fondse na NWO’s gekannaliseer word. In die verlede, is meer as 90% van die begroting aan  maatskaplike toelae spandeer, terwyl NWO’s met minder as 4% oor die weg moes kom.

Die ongelyke toekenning van begrotingsfondse veroorsaak dat beide die Regering en NWO’s weerlose Suid-Afrikaners faal. Dit voorkom die daarstelling van ʼn gunstige omgewing waarin omvattende, geïntegreerde en volhoubare sosiale ontwikkelingsdienste gelewer kan word.

Die Staat het verder ook onttrek vanuit verskeie vlakke van maatskaplike dienslewering, met die veronderstelling dat NWO’s hierdie dienste moet lewer.  Dit is egter onmoontlik vir NWO’s om die funksies te verrig sonder die nodige befondsing. NWO’s speel ʼn belangrike rol in die bemagtiging van mense wat maatskaplike toelae ontvang. Maatskaplike ontwikkelingsdienste wat deur NWO’s gelewer word, fokus daarop om mense se afhanklikheid van toelae te verminder met die einddoel dat mense op ʼn selfstandige wyse ʼn lewe sal kan maak.  Die befondsing van NWO’s is dus ʼn volhoubare oplossing vir die toenemende aantal mense wat van maatskaplike toelae afhanklik is.

Increase in Overall Poverty is Alarming: SAVF replies on StatsSA Poverty Report

“Non-profit organisations (NPO’s)  and Government should work together to tackle the rising number of South Africans living in overall poverty”, according to Marieta Kemp, SAVF Director: Social Services. This follows after Stats SA released a report that show that more more than 27 million South Africans (25.8%) live in overall poverty. The report shows an increase of 6.2% in overall poverty levels in comparison with a similar national poverty line study conducted in 2000. South Africans living in overall poverty refer to those that survive on under R779 per month, as per Stats SA’s rebased upper bound poverty line (UBPL). While the report shows that the change in the poverty gap among the extremely poor increased with only 0.3%, the change in the overall poverty gap is disconcerting, Kemp said. “SAVF is of the opinion that the more than 16 million social grants contribute to the small increase in people living in extreme poverty. This is definitely a step in the right direction and show that social grants are crucial. The statistics on overall poverty, however, shows that grants does very little to aid the poor in escaping the deprivation trap’. A multi-pronged approach is needed to tackle the increasing number of South Africans that live in overall poverty. Non-profit organisations are crucial to this approach. “Established NPO’s play a vital part in the empowerment of the poor. These organisations reach vulnerable people at grass root level and create opportunities that counteract poverty”. There is, however, a growing concern among NPO’s that government is not creating a conducive environment in which these organisations can function. “The late payment of subsidies, unnecessary administrative burdens and finance policies that does not benefit the sector are factors that influence the relationship between NPO’s and Government negatively. This, in turn, contribute to the high overall poverty levels of South Africans’. About SAVF: SAVF rendered welfare and welfare related services to more than one million people during 2014. This includes services with regard to: child and youth care, statutory work, foster care and care in children’s homes, developmental programmes, job creation and life enhancement programmes, support to individuals and families in combating poverty and support to the aged and disabled persons. Marieta Kemp, SAVF: Director Social Services