SAVF doen ‘n beroep op die regering om maatskaplikewerker salarisse aan te pas.

SAVF LOGO SAVFhet die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling se
aankondiging verwelkom, dat die Departement maatskaplike werkers wat in diens is van nie  Nie-winsgewende organisasies (NWO’s), se salarisse met 40% gaan aanpas.

“Ons hoop dat ander provinsies spoedig hierdie voorbeeld sal volg en die teenstydigheid in die vergoeding van departementele maatskaplikewerkers en NWO maatskaplikewerkers sal regstel”, volgens Marieta Kemp, SAVF Direkteur: Maatskaplike Dienste.

“Dit is noodsaaklik dat die aanpassings so spoedig moontlik gedoen word regoor Suid-Afrika.  Die meeste NWO’s gaan gebuk onder erge finansiële druk; verskeie het geen keuse as om deure te sluit nie, terwyl ander gedwing word om dienslewering in te perk.”

ʼn Salarisaanpassing sal NWO’s se hoë personeelomset beperk en meer fondse sal ook na dienslewering gekanaliseer kan word. “NWO’s verloor gereeld ervare maatskaplikewerkers wat teen ʼn hoër betaling by die Departement gaan werk. Dit beïnvloed die kontinuïteit van ons dienslewering. Daarmee saam, is maatskaplike werk gegrond in die verhouding tussen die maatskaplike werker en die kind, familie of bejaarde wat behoeftig is. Om ʼn goeie verhouding op te bou neem tyd. Wanneer daar ʼn hoë personeelomset is, of die deure van ʼn NWO gesluit word, is dit die weerloses individu of gemeenskap wat aan die kortste end trek”, sê Kemp.

Verder gebruik NWO’s dikwels eie fondse om self salarisaanpassings te maak.  Hierdie fondse moet eerder spandeer word op dienste wat namens die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling gelewer word.

SAVF, as een van die grootste NWO’s in Suid-Afrika, doen ʼn ernstige beroep op alle provinsiale Maatskaplike Ontwikkelingsdepartemente om die voorbeeld in Weskaap te volg deur salarisse aan te pas, voordat nog NWO’s deure moet sluit as gevolg van ʼn tekort aan fondse.