Jian Krige Brandt Fondsinsameling

Jian is op die 11de Oktober 2017 gebore in die Wilgers Hospitaal met ‘n nood keiser nadat sy moeder longontsteking opgedoen het ‘n week voor sy beplande bevalling.

Hy is gebore met ‘n PDA (patent ductus arteriosus) wat beteken dat hy ‘n gaatjie in sy hartjie het wat nie vanself toegegaan het na geboorte nie. Na verskeie medikasies het die gaatjie wél verklein maar dit het nie heeltemal toe gegaan nie. Hy het ook lae suurstof inhoud in sy bloedtelling en lae bloedsuiker gehad.

Jian is na ‘n maand en ‘n half in die Intensiewe Eenheid ontslaan met die vereistes dat verdere mediese behandeling moet plaasvind. Jian is darem onder omstandighede redelik gesond, hy word net gou moeg as gevolg van die probleem met sy hartjie.

Die pediater en die kardioloog wat na Jian omgesien het, het egter nou geweier dat ons hulle sien voordat die uitstaande rekeninge nie vereffen is nie. Verdere konsultasies moet ook op ‘n vooraf betaalde wyse gehanteer word.

As gevolg van die feit dat ons as ouers nie aan ‘n mediese fonds behoort nie, beloop die mediese kostes wat ons moet betaal die bedrag van R 347 052 . Ons kan ook nie aansoek doen vir enige lenings om hierdie skuld te delg nie, as gevolg van die feit dat ons in 2011 gesekwestreer is.

Ons het die oorspronklike bedrag vir die bevalling (‘n bedrag van R43 000-00) met die finansiële ondersteuning van familie vooraf aan al die betrokke partye betaal.

Ons sal enige hulp dmv donasies waardeer sodat ons hierdie uitstaande mediese rekeninge kan afhandel en ook om seker te maak dat enige toekomstige behandeling betaal kan word. Daar is ‘n moontlikheid dat Jian sal moet gaan vir ‘n hart operasie om sy lewenskwaliteit te verseker.

Drie opsies vir ‘n finansiele bydra:

1.Vir donasies gaan na SAVF se projek op Loving thy Neighbour se webblad.

2.Maak ‘n finasiele bydra by SAVF Transvaal Trust, ABSA bank, Rekeningnommer 000 398 594, Takkode 632005.

3.Gaan na SAVF se webblad, donasies knoppie en vul die aftrekorder in.

4.Snapscan op SAVF se webblad.

Marieta Kemp

SAVF Direkteur Maatskaplike Dienste

012 325 3920 x 2006